Používání čipové karty

Používání čipové karty

POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÉ KARTY

Používání přenosné čipové karty je velmi jednoduché. Cestující nastupující na zastávce, kterou má nastavenu v předvoleném úseku, přiloží čipovou kartu (obal není nutno sundávat) ke čtecímu zařízení. Čtecí zařízení vydá zvukový signál (potvrzení přenosu), řidič potvrdí výdej jízdenky stiskem jedné klávesy a cestující si odebere jízdenku. Při platbě v režimu elektronické peněženky nahlásíte cílovou zastávku, případně druh slevy a na výzvu řidiče přiložíte čipovou kartu ke čtecímu zařízení a odeberete si jízdenku. Na linkách MHD cestující pouze přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení.

 
Při používání nepřenosné čipové karty na příměstských linkách, které mají zastávku v obvodu MHD Uherské Hradiště, platí mezi zastávkami MHD časová jízdenka MHD. Při kombinaci časového jízdného MHD s jízdným PAD v obvodu MHD se stanoví jízdné PAD jen na/po hranici obvodu MHD (kombinovaná jízdenka s platbou jízdného PAD z elektronické peněženky).
 

BLOKOVÁNÍ KARTY

Při ztrátě nebo zcizení lze čipovou kartu zablokovat proti zneužití (bude provedeno nejpozději do 48 hodin od nahlášení) a nevyčerpaný zůstatek zálohy potom dle podmínek pro používání čipových karet převést na novou čipovou kartu. Záruka na čipovou kartu je 2 roky (netýká se mechanického poškození).
 
Při zablokování / odblokování karty či převodu zůstatku je třeba prokázat totožnost a znát číslo čipové karty. Úkony může provádět pouze majitel čipové karty nebo zákonný zástupce (u osob mladších 18 let).
 

Vzájemné akceptace čipových karet s jinými smluvními dopravci

Bezkontaktní čipové karty je možno používat formou „elektronické peněženky“ mezi smluvními partnery ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., ČSAD Vsetín, HOUSA CAR, KRODOS BUS a.s., TS Kroměříž dle tarifních podmínek vyhlášených jednotlivými dopravci.
 
Pokud se rozhodnete pro používání čipových karet, zrychlíte tím dobu odbavení a získáte slevu!
 
Více informací na telefonních číslech 572 524 423, 572 524 614.
Vaše připomínky a dotazy uvítáme i na emailové adrese.