NOVÉ NÍZKOEMISNÍ AUTOBUSY SPULUFINANCOVANÉ EU


Společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. od 1.6.2018 uvádí do provozu dva nové autobusy na linky v regionu MHD UH. Jedná se o plně nízkopodlažní vozidla výrobce MAN, která jsou poháněna motorem na stlačený zemní plyn (CNG). Po 15 letech se tak dopravce vrací k této ekologičtější formě pohonu. Nová vozidla nahradí v současné době využívané autobusy na naftový pohon. Vozidla byla zakoupena s přispěním peněz z evropských dotací na základě schváleného projektu na snížení podílu individuální dopravy a snížení emisního zatížení aglomerace Uherského Hradiště. Tento projekt je také zaměřen na zlepšení zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou mobilitou a nevidomým osobám.

Cestující se s novými autobusy setkají zejména na linkách vedených na sídliště Východ a zpět. Vozidla jsou vybavena klimatizací celého prostoru pro cestující, informačními cedulemi a díky nízkopodlažnosti umožňují jednoduchý nástup imobilním cestujícím nebo cestujícím s kočárky. Autobusy jsou výrazně tišší a plní aktuálně nejpřísnější platné předpisy pro vypouštěné emise. Jako první vozidla v regionu také nabízejí systém pro informování slabozrakých nebo nevidomých cestujících. Tímto systémem dopravce také vybavil výpravní budovu autobusového nádraží v Uherském Hradišti, které tak splňuje všechny požadavky na moderní dopravní terminál.

Zprovoznění nových městských autobusů na CNG je pouze první částí projektu na obnovu vozidel v aglomeraci Uherského Hradiště. V nejbližší době dopravce připravuje uvedení do provozu dvou kusů elektrobusů, tedy zcela bezemisních vozidel. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o kratší autobusy (délka 8 metrů oproti klasickým 12 ti metrovým vozidlům), bude možno zprovoznit novou MHD linku, která bude zajišťovat spojení železniční stanice v Uherském Hradišti s ostatními částmi města. Tomu doposud bránila křižovatka Stojanova – Jiřího z Poděbrad, která stávajícím autobusům neumožňovala bezpečné odbočení směrem k nemocnici. Ve spolupráci s městem Uherské Hradiště tak už brzdy dojde k vyřešení dlouhodobě diskutovaného propojení vlakového nádraží se systémem ostatních linek zajišťujících městskou dopravu.

Předseda představenstva Radislav Kusák k tomu dodává: „Na projektu nákupu těchto vozidel pracujeme od roku 2015. Úspěšné završení projektu nákupem autobusů a jejich uvedením do provozu tak zásadně vylepšujeme nejenom kulturu cestování v MHD, ale také výrazně navyšujeme počet spojů vedených v úseku sídlišť Východ – Štěpnice a v neposlední řadě přispíváme ke snížení smogového zatížení celé aglomerace.“

Společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště v současné době provozuje 123 autobusů na 53 linkách především v regionu Zlínského kraje, z toho 7 linek je zařazeno do městské hromadné dopravy. Společnost zaměstnává 165 řidičů a každý rok v autobusové dopravě ujede téměř 6 mil. km a přepraví 8 mil. cestujících.

V Uherském Hradišti 29.5.2018

KONTAKTY
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Informace a předprodej jízdenek
Tel: +420 572 524 423

Vladimír Oswald, Ing.
vedoucí autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 410
Fax: +420 572 524 419


PROVOZ UH. HRADIŠTĚ

Mgr. Tomáš Zůbek
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 420
Fax: +420 572 524 429

David Stalčík, Bc.
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 491

Karel Polášek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

Zdeněk Šnajdar
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

 

PROVOZ UH. BROD

Milan Doruška, Ing.
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 610
Fax: +420 572 524 619

Jaroslav Bachurek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 612
Fax: +420 572 524 692

Jarmila Válková
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 611
Fax: +420 572 524 691

 

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player